List generála minoritov k sv. Františkovi

carlos francescoNáš najvyšší predstavený, brat Carlos A. Trovarelli, k nám prichádza s posolstvom, ktoré znie akosi povedome.

Už v úvode listu sa totiž odvoláva na svojho krajana, pápeža Františka, a pripomína, že onedlho uplynie rok od vydania jeho encykliky Fratelli tutti, ktorá ukazuje bratstvo ako hlavnú cestu Evanjelia v dnešnej dobe.

Brat generál (Ako vtipne znie toto slovné spojenie!) vníma počiatky františkánskeho spôsobu života ako nepochybne inšpirované Duchom Svätým. Pripomína nám však, že rovnako sa jedná aj o ľudský fenomén, ktorý vznikol v konkrétnom čase veľkých zmien (rozpad feudálneho systému), ponúkajúci nový, pozitívny spôsob chápania spoločnosti.  

František sa od počiatku usiloval žiť bratstky. Je to život v Duchu, život v blízkosti Bohu a ľuďom. Túto sviežu víziu sa František nebál ponúknuť na posúdenie Cirkvi, ktorej chcel byť (a vždy aj bol) poslušný. Rýchly rast počtu bratov si prirodzene vyžiadal napísanie reguly. Františkánsky rád sa stal súčasťou štruktúry Cirkvi. Za oporné múry máme byť vďační a musíme si uvedomovať ich dôležitosť, rovnako ale nesmieme zabúdať na Ducha, ktorý veje kam chce, a bez ktorého by aj tej najveľkolepejšej stavbe chýbal život.

„Bratstvo, úplné zamilovanie si Boha, misia, minoritas a pokoj sú črty, s ktorými si ľudia spájajú františkánov. Ľudia sa nemýlia. Obraz františkána sa zakorenil v kultúre zrejme preto, lebo od samého počiatku dostali bratia misijný mandát a vydali sa do sveta. Avšak sv. František ich poslal hlásať vieru nielen slovami, ale celým štýlom života – autentickým svedectvom Evanjelia. Štýl, s ktorým mali ísť bratia do sveta, nie je druhoradým elementom. Mali sa prezentovať postojom jednoduchým, minoritským, pokojným, poníženým, plným úcty, skromným, čistým, žehnajúcim. Metóda bola súčasne obsahom, obsahom bol evanjeliový štýl, štýl Pána Ježiša.“  

Inšpirujme sa slovami pápeža Františka aj slovami brata Carlosa a snažme sa ohlasovať radostnú Pravdu našimi životmi, kdekoľvek nás Pán pošle.

br. Peter Pikulík