Velehrad: Františkánske duchovné cvičenia

V dňoch 10. - 15. októbra sa na Velehrade (ČR) konali exercície pre prvý rád sv. Františka , teda pre mužské františkánske rehole. Zúčastnili sa ich františkáni, minoriti i kapucíni pôsobiaci v Česku, ako aj niekoľko františkánov zo Slovenska. Kazateľom bol p. Jozef Sukeník OFMConv. Témou duchovných cvičení bol "Život z viery". Páter Jozef priblížil bratom vo svojich prednáškach myšlienky sv. Antona Paduánskeho a jeho návod na vnútornú obnovu človeka.

Text: p. Jozef; foto: archív ofmconv.