Zamyslenie na 32. nedeľu cez rok

Chudobná vdova nás učí, kedy dávame najviac. Prihovára sa brat Peter Mária Kozma.