Zamyslenie na Nedeľu Krista Kráľa

K zamysleniu nad sviatkom Krista Kráľa nás pozýva páter Jaroslav Mária Cár, vikár našej kustódie.