Formačný kurz v Poľsku

V dňoch 22.-26. novembra sa brat Tomáš M. Vlček zúčastnil na formačnom stretnutí v poľskom Nepokalanove-Lasku (blízko Varšavy).

Zúčastnilo sa ho takmer 40 bratov, väčšinou poľskej národnosti, ktorí boli vysvätení v posledných piatich rokoch (okrem novokňazov).

Takéto stretnutie sa koná raz ročne, vždy v novembri a okrem vzájomného spoznávania slúži aj na prehlbovanie vedomostí bratov. Preto boli medzi pozvanými hosťami aj právnik, manželskí poradca a psychiater – priblížili nám témy, s ktorými sa ako kňazi môžeme v budúcnosti stretnúť. Nechýbal však ani čas na návštevu neďalekej Varšavy, či blízkeho Nepokalanova – kláštora, ktorý založil sv. Maximilián M. Kolbe.

Bratia, ktorí boli na stretnutí už po piaty raz museli v piatok absolvovať tzv. „farárske skúšky“, aby dokázali, že sú pripravení spravovať farnosť ako farári alebo farskí administrátori.

Brat Tomáš využil túto cestu aj na návštevy – vo Varšave sa stretol s jezuitským pátrom Jozefom Kuliszom, ktorý donedávna prednášal fundamentálnu teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave – a cestou späť pozdravil sestry klarisky, ktoré pochádzajú zo Slovenska: sestru Kingu v Miedniewiciach a sestru Damianu v Krakove.

text & foto: br. Tomáš M. Vlček