Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

Do nového cirkevného roku nás vovedie páter Lucián Bogucki z Bratislavy.