Generálna vizitácia našej kustódie

V dňoch od 16. do 23. novembra 2021 sa v slovenskej kustódii bratov minoritov uskutočnila generálna vizitácia.

V mene generálneho ministra nášho rádu túto vizitáciu vykonal páter Jan Maciejowski, generálny vikár.

Otec Jan počas týždenného pobytu na Slovensku navštívil všetky kláštory a stretol sa so všetkými bratmi. Na záver generálnej vizitácie sa 23. novembra v bratislavskom kláštore uskutočnilo zasadnutie kustodiálneho definitória, počas ktorého generálny vizitátor zhodnotil život a pôsobenie bratov.

Text: P. Lucián; foto: br. Peter