Novéna

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Modlitba na každý deň:

Velebí moja duša Pána...

O Nepoškvrnená, Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, Tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorné Ťa prosím, aby si ma ráčila prijať za svoj nástroj. Tebe Matka odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala čokoľvek sa Ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu“ a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila“. Daj, aby som sa v Tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia Tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pretože kam Ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Srdca Ježišovho. Dovoľ mi chváliť Ťa presvätá Panna. Daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Druhý deň – 30. November

Rozjímanie

V tento deň novény vyrážame na cestu k Ježišovi vedení hymnom „Magnifikat“. V tejto etape cesty nás Mária učí vďačnosti. Tak ako Nepoškvrnená sa otvorme, aby sme Bohu ďakovali za všetko. Zodvihnime naše oči a ruky k nebu, k dobrému Bohu. Velebí moja duša Pána a duch môj jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Poďakujme teraz Bohu skrze Nepoškvrnenú za všetky Jeho dobrodenia.

Komentár (Slová sv. Maximiliána Kolbeho)

Kto si ó Pani? Kto si, Nepoškvrnená? Nemôžem pochopiť, čo to znamená byť Božím stvorením. Je nad moje sily pochopiť, čo to znamená byť adoptívnym Božím dieťaťom. A Ty ó Nepoškvrnená, kto si? Nie si len stvorenie, nie si len adoptívne dieťa, ale si Božia Matka a to nie adoptívna, ale skutočná Božia Matka. A nie je to len nejaká domnienka, pravdepodobnosť, ale istota, úplná istota, dogma viery. Si ešte Božou Matkou? Titul matky sa nemení. Na veky Ti Boh bude hovoriť „moja matka“. Darca štvrtého prikázania bude si Ťa uctievať na veky, vždy... – Kto si ó Božia?... A mal zaľúbenie, On, vtelený Boh, volať sa Synom človeka. Ale ľudia to nechápali. Aj dnes ako málo duší a ako nedokonale to ešte chápe.

Modlitba: Pod Tvoju ochranu...