Slovenký Raj - Tábor pre mládež

V dňoch 20.-25.7.2009 sa zišlo 13 mladých ľudí z východného Slovenska na tábore v malebnej dedinke Hrabušice, nachádzajúcej sa v objatí Slovenského Raja a Belianskych Tatier. V dňoch 20.-25.7.2009 sa zišlo 13 mladých ľudí z východného Slovenska na tábore v malebnej dedinke Hrabušice, nachádzajúcej sa v objatí Slovenského Raja a Belianskych Tatier.


Táto mládež pod vedením minoritu pátra Michala tu zažila mnoho krásnych chvíľ. Okrem oddychu, turistiky, spoznávania prírody, namáhavých chodníkov, vodopádov sme zakúšali aj prítomnosť Boha počas každodenných svätých omší a príhovorov pátra Michala a kňazov, ktorí boli prítomní na svätých omšiach. Počas dňa sme mali stretká a našim animátorom Džugym, kde sme spolu zdieľali naše pocity, to, čo sme prežili s Bohom. Hovoril nám, ako sa máme otvoriť Bohu, ako s ním rozprávať, o modlitbe srdca a pomáhal nám – tým „nesmelým“ vyjadriť svoje pocity.

Boli to dni plné radosti, srandy, spevu, opekačky, ale aj chvíle, kde sa každý mohol zamyslieť nad sebou, nad svojim životom a nad tým, ako ja prežívam svoju vieru v „teréne“. Záver každého dňa tvorila modlitba kompletória. Nielen duša potrebuje byť nasýtená, ale aj naše telo. O to sa postarala mamka Mária. Veríme, že aj o rok sa znova stretneme na takomto perfektnom tábore. Na záver sa chceme poďakovať pátrovi Michalovi, za jeho obetavosť a lásku, ktorú nám rozdával.

Kolektív mladých
veselých ľudí

fot. unicornus