Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu

Ján Krstiteľ si neprisvojil titul mesiáša, hoci ho v ňom mnohí chceli vidieť. Pokorne ukazoval na Krista, ktorého príchod ohlasovali aj proroci pred ním. Prihovára sa páter Robert Gajderus.