Vianočný pozdrav pátra kustóda

Pri príležitosti sviatku Narodenia Pána sa nám prihovára provinciálny kustód bratov minoritov - páter Lucián Mária Bogucki.