Zamyslenie na Nedeľu Svätej Rodiny

Brat Tomáš Vlček pozýva pri levočskom betleheme k modlitbe za rodiny.