Zamyslenie na Nedeľu Krstu Krista Pána

Pod olivovníkom sa nad krstom Pána Ježiša v Jordáne zamýšľa páter Peter Głód z Levoče.