Noví rytieri Nepoškvrnenej

V nedeľu 16. januára vyše šesťdesiat mužov zasvätilo svoje životy Nepoškvrnenej. Samotná slávnosť sa konala v Ďačove na východe Slovenska a predsedal jej provinciálny kustód minoritov páter Lucián M. Bogucki.

Stretnutie spojené s obradom zasvätenia sa začalo modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva v ďačovskom gréckokatolíckom chráme. Po ňom nasledovala prednáška pátra Luciána približujúca podstatu mariánskeho hnutia Rytierstva Nepoškvrnenej a jeho zakladateľa sv. Maximiliána Kolbeho. Nato prítomní muži (najmladší mal 15 rokov a boli medzi nimi aj traja kňazi) spoločne sa pomodlili modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenej a prijali diplomček člena hnutia a zázračnú medailu, ktorej nosenie je podmienkou príslušnosti k rytierstvu. Obrad zasvätenia vyvrcholil slávnostnou liturgiou vo východnom obrade, ktorej predsedal miestny farár otec Ján Krehlík.

Noví rytieri Nepoškvrnenej je spoločenstvo mužov pochádzajúcich od Starej Ľubovne po Prešov, ktorí už dlhšie sa stretávajú na spoločných modlitbách a adoráciách Sviatosti Oltárnej. Ich túžbou bolo začleniť sa do mariánskeho hnutia, ktorého pôsobenie je schválené cirkvou.

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv