Zamyslenie na 3. cezročnú nedeľu

Dnešné zamyslenie pochádza z úst pátra Romana, ktorý pôsobí v Spišskom Štvrtku.