Zamyslenie na 7. cezročnú nedeľu

Dnešné zamyslenie pochádza z úst nášho kustóda pátra Luciána.