Pomôžme Ukrajine

Situácia ľudí na Ukrajine sa zhoršuje zo dňa na deň. Pomôžme im materiálne.

Ukrajinský bratia minoriti neopúšťajú svoje kláštory, čo viac, otvárajú ich pre utečencov, chudobných, bezdomovcov. Pomôžme im!

Rozprával som s pomocným biskupom vo Ľvove Mons. Eduardom Kawom, ktorý je našim rehoľným spolubratom a s provinciálnym kustódom na Ukrajine pátrom Stanislavom Kawom (sú rodnými bratmi), že najlepšou pomocou je finančný príspevok. Otec biskup mi spomenul, že často pre utečencov denne minie aj do 2000 eur na pohonné hmoty.

Milí naši priatelia, keď niekto z Vás uvažuje o materiálnej pomoci pre Ukrajincov, ktorí ostali na Ukrajine, môžete to urobiť aj prostredníctvom slovenských minoritov, posielajúc svoj príspevok na účet rehole. Peniaze, tak ako sme to už urobili, posielame priamo na Ukrajinu, máme potvrdené, že im peniaze prichádzajú.

Číslo účtu: SK17 0900 0000 0005 2073 1296, Rehoľa menších bratov konventuálov – minoritov

Do poznámky uveďte : pre Ukrajinu

Ďakujem v mene ukrajinských a slovenských minoritov.

P. Lucián M. Bogucki OFMConv., provinciálny kustód