Duchovné cvičenia spoločenstva Misia Máriina

Od 10. do 13. marca tohto roku 32 členov zo spoločenstva Misia Máriina spolu s karloveským pánom farárom pátrom Adamom si vykonalo pôstne duchovné cvičenia.

Našim príbytkom sa na tri dni stalo františkánske duchovného centrum Sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach-Lieskovom. Hoci trojdňová pôstna duchovná obnova patrí medzi obvyklé pôstne akcie spoločenstva, dvojročná pandemická pauza nám tiež ukázala, že nič v našom živote nie je automatickou samozrejmosťou.

Pôstne obdobie nás pozýva k obráteniu, k odhaleniu svojho povolania a božskej podstaty v nás. Aby sme mohli zažiť radosť z nájdenia stratenej drachmy, musíme „zažať lampu a vymiesť starostlivo celý dom“. Pán Ježiš nám dáva svetlo aj metlu, vymetať už musíme sami. Takou metlou na vymetanie je aj askéza. Práve tento, pre dnešného človeka už zastaralý, ale účinný prostriedok na upratanie, vytiahol hneď na úvod obnovy páter Adam.

Posilou vo vnútornej premene nám boli popri slovách pátra Adama, každodené sväte omše. To, ako dokáže meniť Boh životy ľudí, ktorí ho počúvajú sme si mohli uvedomiť aj pri výlete na pútnicke miesto Skalka, zasvätené svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi.

Text: Sergej Šesták; foto: MM