Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu

Na 3. pôstnu nedeľu z kláštornej kaplnky v Spišskom Štvrtku sa nám prihovára brat Roman Gažúr.