Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

V podobenstve o márnotratnom synovi nám Pán Ježiš približuje nesmierne milosrdenstvo nášho nebeského Otca, ktorý nás netrestá za naše poklesky, ale trpezlivo čaká na náš návrat. Prihovára sa páter Róbert Gajderus.