Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu

Nad slovami a skutkami Ježiša Krista sa dnes zamýšľa páter Peter Głód z Levoče.