Zamyslenie na Palmovú nedeľu

Ako pristúpiť k utrpeniu, ktoré nás aj v súčasnosti obklopuje? Zamýšľa sa brat Peter Kozma.