Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Ježišova obeta na kríži je dôkazom nekonečného Božieho milosrdenstva. Prihovára sa páter Adam Baran.