Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Pri pohľade do neba sa zamýšľa brat Tomáš M. Vlček v Levoči.