Brat Peter Pikulík v Ríme

Náš bohoslovec br. Peter Pikulík  sa od nedele 19. júna stal členom medzinárodnej komunity Seraphicum v Ríme.

Po ukončení štúdia filozofie na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave brat Peter, rozhodnutím svojich predstavených, bude pokračovať štúdiom teológie na Teologickej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme. Zároveň sa náš mladý bohoslovec bude  pripravovať na zloženie večných sľubov v spoločenstve bratov z vyše dvadsiatich krajín sveta. V najbližších mesiacoch ho čaká intenzívny kurz talianskeho jazyka. Bratovi Petrovi na novom mieste a v novej komunite prajeme veľa síl a rýchlu aklimatizáciu.

Medzinárodné kolégium Seraphicum sa nachádza v rímskej štvrti E.U.R. v blízkosti Tre Fontane, miesta sťatia apoštola Pavla.

Text a foto: P. Lucián