Mladí z Misie Máriinej na duch. obnove

Počas predĺženého víkendu, 23.-26.6., sme sa my - mladí zo spoločenstva Misia Máriina, stretli v Diecéznom centre mládeže

, v Bojničkách. Duchovná obnova sa niesla v téme: V čo môže kresťan dúfať. Vďaka pátrovi Peťovi Kozmovi sme si tak mohli cez jeho prednášky, kázne, duchovné rozhovory, či spoločné diskusie uvedomiť krásny význam života v nádeji. 

Vďaka patrí všetkým zúčastneným, no hlavne Pánu Bohu, bez ktorého by nič z toho nebolo :)

Text a foto: MM