Školenie predstavených a obnova sľubov brata Jozefa v Ríme

SminOd 10. – 15. septembra 2012 sa v generálnom dome nášho rádu v Ríme konalo školenie pre bratov, ktorí začínajú svoju službu ako predstavení, čiže ako provinciálni či kustodiálni ministri, a pre nových provinciálnych sekretárov...

Od 10. – 15. septembra 2012 sa v generálnom dome nášho rádu v Ríme konalo školenie pre bratov, ktorí začínajú svoju službu ako predstavení, čiže ako provinciálni či kustodiálni ministri, a pre nových provinciálnych sekretárov. Na stretnutí sa zúčastnil aj brat Tomáš Lesňák, predstavený slovenských minoritov, ktorý pri príležitosti pobytu v Ríme, prijal obnovu časných rehoľných sľubov br. Jozefa Sukeníka, slovenského bohoslovca formujúceho sa v Medzinárodnom kolégiu sv. Bonaventúru v Ríme.

Stretnutie nových predstavených bolo zamerané na výmenu dôležitých a užitočných informácii pre ich službu a prehĺbenie jednoty. Na stretnutí boli okrem generálneho ministra rádu br. Marco Tasca a členov generálneho vedenia prítomní dvadsiati bratia z Indie, Nemecka, Kórei, Zambie, Poľska, Japonska, Indonézie, Kene, Česka, Argentíny, Malty, Rumunska, atď.

Okrem prednášok, diskusií, a stretnutí v programe mala miesto aj návšteva spoločenstva bratov zodpovedných za špeciálne generálne úrady a „púť k sv. Petrovi“, čiže návšteva hrobu sv. Apoštola pod Vatikánskou bazilikou a Apoštolskej penitenciárie, čiže minoritského kláštora vo vnútri Vatikánu, v ktorom žijú bratia plniaci úlohu spovedníkov v bazilike sv. Petra.

V piatok večer, počas vešpier v ďalšej z rímskych komunít, kde sa mladí bratia z celého sveta pripravujú na odborné štúdia na rôznych rímskych univerzitách, br. Jozef Sukeník, náš spolubrat zo Slovenska, obnovil svoje rehoľné sľuby na nasledujúci rok. Vyprosujme mu potrebné milosti na jeho ceste.

.

.