Prvé rehoľné sľuby novica, br. Tomáša

sluby Kalvaria V sobotu 22. septembra  brat Tomáš Vlček z Bratislavy spolu so šiestimi bratmi z Poľska zložili rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Prvýkrát sa tak zaviazali, že po dobu jedného roka budú zachovávať regulu menších bratov.

V sobotu 22. septembra  brat Tomáš Vlček z Bratislavy spolu so šiestimi bratmi z Poľska zložili rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Prvýkrát sa tak zaviazali, že po dobu jedného roka budú zachovávať regulu menších bratov. Týmto úkonom bratia  zavŕšili druhý rok svojej rehoľnej formácie, tzv. noviciát,  ktorý je bezprostredným uvedením do spôsobu života v kláštornej komunite podľa inšpirácie sv. Františka z Assisi.

Za bratom Tomášom pricestovali na Kalváriu Paclawskú (východné hranice Poľska) rodičia, príbuzní a priatelia. Slávnosti sa zúčastnili aj viacerí bratia zo Slovenska, ba aj jeden z bratov z Albánska (ktorý tu absolvoval duchovné cvičenia).

Brat Tomáš bude pokračovať v rehoľnej formácii v Bratislave. Okrem neho našu bratislavskú komunitu posilní br. Josef,  jeho spolubrat z nociviátu, ktorý prvé rehoľné sľuby zloží 1. októbra v Jihlave.  Našich neoprofesov odporúčame do vašich modlitieb.


br. Martin, foto: archív noviciátu OFMConv.