Pokračovanie kustodiálnej kapituly

V dňoch 5. - 7. júna sa naše rehoľné spoločenstvo opäť zišlo v Brehove, aby sme pokračovali v slávení v poradí už 6. kustodiálnej kapituly.

Druhá časť kustodiálnej kapituly pozostáva z vypracovania štvorročného plánu kustódie (na roky 2023-2027) a výberu gvardiánov (predstavených) jednotlivých kláštorov.

Okrem generálneho asistenta, brata Tomáša Lesňáka, nás svojou prítomnosťou poctil aj náš provinciálny minister z Krakova, brat Marian Gołąb.

Prvý a druhý deň kapitulných obradov (pondelok a utorok) sme venovali príprave štvorročného plánu našej kustódie. Posledný deň (streda) nás ešte čaká voľba gvardiánov jednotlivých komunít a ďalších asistentov potrebných pre chod našej kustódie na Slovensku.

Náš denný program je nasledovný: Ráno o 7:30 začíname svätou omšou s rannými chválami. Po raňajkách nasleduje zasadnutie, ktoré trvá až do obeda. Po obede máme chvíľu voľno a potom zasadáme až do večera. Po modlitbe vešpier spojených s posvätným čítaním sa spoločne navečeriame a máme priestor na vzájomné rozhovory. Spoločný program končí o 21:00 spoločnou modlitbou ruženca a kompletória.

text a foto: br. Tomáš M.