Po stopách brata Štefana

V dňoch 6. až 9. júla sme sa my – bratia minoriti, spolu so skupinkou mladých vydali na púť po miestach, kde sa pred takmer 400 rokmi odohrával príbeh nášho rehoľného spolubrata Štefana Iglódyho.

Vyrazili sme z kláštora v Brehove. Jeho nový gvardián, brat Jozef Sukeník, detailne pozná históriu Štefanovho života, a tak sa stal naším sprievodcom. Oboznámil nás nielen s dôležitými informáciami a dobovým kontextom, ale poukazoval tiež na duchovné dedičstvo, ktoré v osobe mladého mučeníka máme, a ktoré nás môže inšpirovať aj dnes.

Prekročili sme aj hranice Slovenska, keďže brat Štefan (krstným menom Eliáš) bol pokrstený v obci Kisrozvágy a neskôr slúžil na hrade v meste Kisvárda na území dnešného Maďarska. Práve tu došlo k jeho konverzii z kalvínskej na katolícku vieru. Miestni veriaci sa nás veľkodušne ujali, ponúkli nám nocľah v jednej z mnohých miestnych škôl a boli sme vďační aj za zastávku na miestnom termálnom kúpalisku, pred ktorou nás ešte stihol prijať aj pán primátor.

S púťou sa predovšetkým spája prekonávanie dlhších vzdialeností. Niekoľko hodín sme chodili po poliach, ktoré musel dobre poznať brat Štefan. Chodili sme (občas) mlčky, ale modlili sme sa aj krížovú cestu. Tú sme zakončili na mieste Štefanovho umučenia – medzi Veľkým a Malým Horešom, kde sme tiež nechali drevený kríž.

Štefanovo telo bolo krátko po jeho smrti prenesené do krypty premonštrátov v obci Leles. Aj na tomto mieste sme mali privilégium sláviť svätú omšu. Mučeníkove pozostatky potom mnoho rokov odpočívali ukryté pod zemou kláštora minoritov v obci Rad. Dnes si ich môžeme uctievať v budove fary, ktorá stojí na pozemku niekdajšieho kláštora. Modlili sme sa pri nich o jednotu kresťanov, pokoj vo svete a milosť blahorečenia brata Štefana.

Počas celej púte nás sprevádzali aj dvaja filmári. Štefanov život by preto už v blízkej budúcnosti mohol spoznať širší okruh ľudí. Vďaka putovaniu sme opäť mohli pocítiť Božiu starostlivosť. Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí nás vrelo prijali a pohostili.

Viac informácií o bratovi Štefanovi Iglódym nájdete na stránke: https://www.stefaniglody.sk/

text: br. Peter Pikulík

foto: Katarína Vaňová, br. Jozef Sukeník, br. Jonáš Čarný