Čičmany: Duchovné cvičenia

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Malebná dedinka v kotline Strážovských vrchov, bola miestom, ktoré si bratia zvolili na tohto ročné spoločné duchovné cvičenia. Exercitátorom bol provinciálny minister bratov františkánov P. Juraj Mihály.

 

Šestnásť bratov po celý týždeň, od 7. – 12. septembra 2009, v modlitbe, v tichu a na prednáškach uvažovalo nad nosnou témou duchovných cvičení: Bratský život v komunite. P. Juraj obohacoval svoje príhovory vlastnými skúsenosťami z rehoľného života.

 

Na záver duchovných cvičení v sobotu 12. septembra, na sviatok Mena Panny Márie, bratia juniori, štyria z našej kustódie a jeden z českej provincie, obnovili na ďalší rok svoje rehoľné sľuby. Ich sľuby prijal P. Lucián M. Bogucki – provinciálny kustód, ktorý v záverečnom príhovore povzbudil všetkých bratov k mariánskej úcte, ktorá je hlavnou črtou františkánskej spirituality.

 

Text: lmb; foto a video: P. Michal M. Ledecký