Sv. Maximilián na návšteve u satmárok

V piatok, 23. februára v rámci Mariánskeho roku, ktorý prežíva Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, páter Lucián Bogucki navštívil komunitu sestier vo Vrícku.

Počas stretnutia priblížil sestrám život a dielo svätého Maximiliána Mária Kolbeho.

Páter Lucián v krátkej prednáške hovoril o vzťahu pátra Kolbeho k Nepoškvrnenej Panne Márii a o jeho najväčšom životnom diele Rytierstve Nepoškvrnenej. Doplnením prednášky bol najnovší dokumentárny film o sv. Maximiliánovi s názvom Rytier.

Na druhý deň páter Lucián predsedal svätej omši. Počas kázne hovoril o Nepoškvrnenej ako o dokonalom vzore v realizácii  Ježišovho odkazu: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“.  Návštevu pátra minoritu u sestier Satmárok sprevádzal sv. Maximilián vo svojich relikviách (relikviár obsahuje vlasy a bradu, ktoré sa zachovali prostredníctvom brata holiča z Niepokalanowa).

Text: lmb; foto: sestry satmárky