Poľsko: Obliečka bratov novicov

Dvaja slovenskí novici, Ondrej Pastva (Spišská Nová Ves) a Jozef Sukeník (Markušovce), spolu s ďalšími bratmi z poľských provincií 25. septembra na Kalvárii Paclawskej prijali rúcho menšieho brata.

Dvaja slovenskí novici, Ondrej Pastva (Spišská Nová Ves) a Jozef Sukeník (Markušovce), spolu s ďalšími bratmi z poľských provincií 25. septembra na Kalvárii Paclawskej prijali rúcho menšieho brata. Prijatím habitu spomenutí bratia začali svoj kanonický noviciát.

 

Slávnostnému obradu predsedal krakovský provinciál P. Jaroslaw Zachariasz, za účasti provinciálneho ministra z Gdaňska. Predstavený krakovskej provincie pripomenul bratom, že habit sprítomňuje osobu sv. Františka z Assisi, že tunika, kapucňa a cingulum sú znakmi duchovného zápasu. „ Františkánsky habit pripomína potrebu križovania vlastného tela z jeho slabosťami a hriechmi a to preto, aby sme čoraz viac milovali Boha a ľudí.“

 

Noviciát, ktorý trvá celý rok, je prvým rokom rehoľného života a prípravou na zloženie rehoľných sľubov. Predchádza ho niekoľko mesačný postulát. Po noviciáte nasleduje obdobie juniorátu (obdobie dočasných sľubov), ktoré trvá tri až deväť rokov. V súčasnosti je v noviciáte na Kalvárii Paclawskej 14 bratov. Deväť bratov je z krakovskej provincie, traja z gdaňskej a dvaja zo slovenskej kustódie.

 

Text: lmb; foto: nowicjat