Sviatok sv. Františka u bratislavských bratov

franminiMinoritská komunita v Bratislave, tak ako aj ostatní bratia na celom svete, prežívala vigíliu sviatku sv. Františka v pôstnej atmosfére. Zdržanlivosť od  jedál pomáha lepšie pochopiť liturgický význam sviatku...

Minoritská komunita v Bratislave, tak ako aj ostatní bratia na celom svete, prežívala vigíliu sviatku sv. Františka v pôstnej atmosfére. Zdržanlivosť od  jedál pomáha lepšie pochopiť liturgický význam sviatku, ktorý sa každý rok stáva pre bratov príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah so Serafínskym otcom.

 

Po večernej sv. omši v sobotu 3. októbra, sa bratia spolu s terciármi a miestnymi veriacimi zišli na pobožnosti Transitus, pri ktorej sa slávi prechod sv. Františka z tohto života do večnosti. Pamiatke smrti Chudáčika z Assisi predsedal brat kustód Lucián M. Bogucki. Pobožnosť sprevádzaná spevom, obrazmi a svetlom sviec bola vo väčšine pripravená bratmi bohoslovcami a miestnou mládežou. Na pobožnosti Transitus sa zúčastnili aj niekoľkí cyklisti z púte do Assisi a Ríma, ktorí neskôr v kláštore mali „fotkovicu“.

 

Samotný sviatok sv. Františka bol naplnený farskou pastoráciou a oslavami u bratov františkánov pri príležitosti 800tého výročia založenia rádu. V tento deň všetky farské sv. omše boli sprevádzané hudobnou skupinou S2Gbend. No predsa sme nemohli zabudnúť na špeciálne slávenie našej odpustovej slávnosti pri príležitosti patróna farského kostola. Stalo sa tak na večernej sv. omši o 18.00 hod. Už tradične tejto omši predsedali a slovo Božie hlásali bratia dominikáni, ktorých v tomto roku zastupoval otec Pavol. Spoločná večera, ktorú poctil svojou prítomnosťou aj náš saleziánsky priateľ Dominik Felber, ukončila sviatok nášho otca zakladateľa.

 

Text: lmb; foto: bratia Michal Ledecký a Pavol Češek