Assisi: Návšteva predstavených františkánskych rádov

1-IMG 6655Vo štvrtok dopoludnia delegátov kapituly navštívili generálni ministri ostatných vetiev Prvého rádu, teda generálni ministri Menších bratov františkánov a Menších bratov kapucínov, spolu s najvyššími predstavenými Tretieho regulárneho rádu (TOR), Františkánskeho svetského rádu (OFS), Chudobných sestier sv. Kláry a Rytierstva Nepoškvrnenej.

Vo štvrtok dopoludnia delegátov kapituly navštívili generálni ministri ostatných vetiev Prvého rádu, teda generálni ministri Menších bratov františkánov a Menších bratov kapucínov, spolu s najvyššími predstavenými Tretieho regulárneho rádu (TOR), Františkánskeho svetského rádu (OFS), Chudobných sestier sv. Kláry a Rytierstva Nepoškvrnenej.

Sv. omšu delegáti slávili hneď po ranných chválach, predsedal jej brat Marco Tasca, obklopený všetkými členmi novozvoleného generálneho definitória. Na konci Eucharistie, brat Jerzy Norel slávnostne vyznal vieru a zložil prísahu ako generálny vikár. Potom postupne všetci ostatní generálni asistenti skladali svoj sľub, že budú verne plniť svoje povinnosti voči rádu.

O 10. hodine sa v kapitulárnej sieni začalo zasadnutie kapituly, na ktorom sa delegáti zaoberali návrhmi Instrumentum laboris.

Po prestávke boli delegáti poctení vzácnou návštevou. Prišli bratia José Carballo, ktorý je generálnym ministrom Menších bratov; Mauro Jöri ktorý je generálnym ministrom Menších bratov kapucínov; Bernat Nebot, generálny vikár TOR; Encarnación del Pozo, generálna ministerka OFS; sestra Patrizia Nocitra, prezidentka Federácie Klarisiek urbanistiek a Raffaella Aguzzoni, prezidentka Rytierstva Nepoškvrnenej. Každý z návštevníkov pozdravil kapitulu, čím podporil vedomie veľkej františkánskej rodiny.

Okolo 12:45 sa delegáti kapituly spolu s návštevníkmi odobrali do Dolnej baziliky vzdať poctu piatim spoločníkom svätého Františka, ktorých pozostatky boli v posledných mesiacoch podrobne skúmané. Pozostatky kostier Bernarda Quintavalle, Silvestra z Assisi, Williama z Anglicka, Eletta z Assisi, a Valentina z Narni sú v týchto dňoch vystavené na sklom chránených podstavcoch , pred ich navrátením do múru pravej priečnej lode baziliky, pod Cimabueho fresku „Panny Márie v sláve“.

Po obede a prednesení dennej modlitby bratia opäť začali pracovať v rôznych jazykových skupách rozpracovaním témy kritérií pre pokračovanie revízie Konštitúcií.

.

.