Padova: Jazykový kurz

V mesiaci júl sa dvaja naši bratia – br. Martin Kollár a br. Pavol Češek – zúčastnili kurzu talianskeho jazyka v Padove.

V mesiaci júl sa dvaja naši bratia – br. Martin Kollár a br. Pavol Češek – zúčastnili kurzu talianskeho jazyka v Padove.

Taliančina je jedným zo štyroch oficiálnych jazykov našej rehole, preto sa snažíme v tomto jazyku zdokonaľovať, resp. trocha ho poznať&61514; Tento kurz pre bratov minoritov z rôznych krajín sa organizoval ako v minulom roku v našom Padovskom kláštore.

Tento čas bol časom štúdia jazyka, no nie len to. Mali sme možnosť zažiť medzinárodnú komunitu bratov – na kurze sme boli dvaja Slováci, traja Slovinci, traja Chorváti, jeden brat z Kene a jeden zo Zambie – byť v meste sv. Antona (Paduánskeho) pri jeho relikviách, a spoznať aj okolie Padovy počas menších cyklistických výletov.

Okrem hodín taliančiny v škole sme mali možnosť využiť naše jazykové schopnosti aj pri rôznych rozhovoroch s bratmi počas obedov alebo počas spoločných akcií – futbal s Padovskou mládežou, volejbal, či výlet do blízkych Benátok...


Text: br. Pavol
Foto: br. Josip