Poľsko: Stretnutie Konferencie CEO

Prímorská dedina Plesna v poľskom západopomorskom vojvodstve hostila od 6. do 9. októbra provinciálov, kustódov a predstavených delegatúr minoritskej Konferencie strednej a východnej Európy.

Prímorská dedina Plesna v poľskom západopomorskom vojvodstve hostila od 6. do 9. októbra provinciálov, kustódov a predstavených delegatúr minoritskej Konferencie strednej a východnej Európy.Okrem predstavených z Poľska, Čiech, Ruska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Bieloruska, Ukrajiny a Uzbekistanu boli prítomní aj predstavitelia ďalších európskych konferencii. Stretnutia sa zúčastnil generálny minister rádu P. Marco Tasca a jeho asistent pre túto oblasť P. Jacek Ciupinski.

 

V  programe stretnutia bolo okrem iného schválenie nového štatútu Konferencie, spolupráca s generálnym vedením rádu, zhodnotenie osláv 800stého výročia počiatkov františkánskej charizmy a spolupráca minoritov v zjednotenej Európe.

 

Paralelne so stretnutím predstavených sa na tom istom mieste uskutočnilo stretnutie bratov zodpovedných za formáciu v Konferencii. Skupinu vychovávateľov viedol sekretár pre formáciu v CEO P. Tomáš Lesňák. Bratia formátori mali príležitosť stretnúť sa aj s predstavenými, ktorým predložili niekoľko návrhov.

 

Celé stretnutie bolo poznačené príjemnou bratskou atmosférou. Napriek dosť bohatému programu nezabudli bratia na spoločnú modlitbu, posedenia pri poľskom pive a dokonca aj na prechádzky popri Baltickom mori, ktoré bolo vzdialené len 200 metrov.  

 

Text: lmb; foto: Bratia: Tomáš, Mariusz a Lucián