Donovaly: Stretnutie KVRP na Slovensku

Vyšší predstavení mužských rehoľných spoločenstiev na Slovensku sa stretli na svojom pracovnom stretnutí v pondelok a utorok 12. a 13. októbra t.r. v penzióne Zornička na Donovaloch.

Vyšší predstavení mužských rehoľných spoločenstiev na Slovensku sa stretli na svojom pracovnom stretnutí v pondelok a utorok 12. a 13. októbra t.r. v penzióne Zornička na Donovaloch. Stretnutie viedol predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených don Karol Maník, provinciál saleziánov.

 

Program plenárneho zhromaždenia provinciálov bol venovaný medzi inými „kauze“ bratov františkánov, novovznikajúcemu časopisu venovanému zasvätenému životu, ľudovým misiám plánovaným v Bratislave v októbri 2010 a spolupráci medzi jednotlivými rehoľami.

 

Čas plenárneho zhromaždenia KVRP bol vyplnený nielen spoločnou prácou, ale tiež modlitbou a individuálnymi rozhovormi. Sv. omši, pri ktorej sa predstavení modlili za svätosť Bohu zasvätených osôb, predsedal provinciál redemptoristov latinského obradu P. Michal Zamkovský.

 

Text a foto: lmb