Bratislava: Seminár u františkánov

Pripomenutie si 800-tého výročia počiatkov františkánskej charizmy zhromaždilo bratov a sestry sv. Františka 14.októbra t.r. do veľkého refektára bratov františkánov v Bratislave, kde sa uskutočnil seminár, zorganizovaný pod záštitou Konferencie vyšších františkánskych predstavených.

Pripomenutie si 800-tého výročia počiatkov františkánskej charizmy zhromaždilo bratov a sestry sv. Františka 14.októbra t.r. do veľkého refektára bratov františkánov v Bratislave, kde sa uskutočnil seminár, zorganizovaný pod záštitou Konferencie vyšších františkánskych predstavených.

 

Na tomto seminári odzneli prednášky, ktoré predniesli P. Tomáš Lesňák OFMConv. Regula menších bratov – dedičstvo a výzva, P. Jabubrafael Patay OFMCap. Počiatky života menších bratov na území dnešného Slovenska a Dr. Rudolf Hudec, historik s názvom Františkáni v Bratislave. Po prednáškach nasledovala prezentácia knihy Františkáni v Bratislave v rokoch 1238-1950, autorstva Dr. Rudolfa Hudeca, ktorú vydalo vydavateľstvo Serafín.

 

Na záver stretnutia sa prítomným prihovorili všetci traja vyšší rehoľní predstavení P. Lucián Bogucki, minorita, P. Juraj Mihály, františkán a P. Fidel Marko Pagáč, kapucín.

 

Text: P.Jozef Košč; foto: br. Pavol Češek