Menší bratia v TV Lux

luxminiProvinciálny minister bratov kapucínov páter Fidel Marko Pagáč a gvardián kláštora minoritov v Bratislave páter Tomáš Lesňák sa 14. októbra 2009 zúčastnili televíznej relácie Doma v histórii.

Provinciálny minister bratov kapucínov páter Fidel Marko Pagáč a gvardián kláštora minoritov v Bratislave páter Tomáš Lesňák sa 14. októbra 2009 zúčastnili televíznej relácie Doma v histórii.

Relácia TV Lux, ktorú viedol redaktor Karol Karlík, bola venovaná 800-stému výročiu ústneho potvrdenia Františkovho spôsobu života pápežom Inocentom III. Okruh tém, o ktorých sa rozprávalo, je nasledovný: Františkova doba, vznik jednotlivých vetiev františkánskeho rádu a ich charizma. Význam a vývoj Františkovej reguly a život podľa nej v minulosti a dnes.

Text: lmb