1. november: Všetkých svätých

vsetkych_svatychPovolanie k svätosti
Často, keď počujeme slovo "svätosť", "svätý", usmievame sa, mykáme plecami a hovoríme: "To nie je pre mňa, to ma nezaujíma." Ale predsa v srdci každého z nás je túžba po svätosti. Navonok sa prejavuje...
Povolanie k svätosti 

Často, keď počujeme slovo "svätosť", "svätý", usmievame sa, mykáme plecami a hovoríme: "To nie je pre mňa, to ma nezaujíma." 

vsetkych_svatychAle predsa v srdci každého z nás je túžba po svätosti. Navonok sa prejavuje veľmi jednoducho, uctievaním filmových či športových hviezd. Svedčí o nej prirodzená túžba po sláve a veľkosti, ktorá nie je niečím zlým, pokiaľ nie je na úkor druhého človeka. Na sviatok všetkých svätých porozmýšľajme nad tým, čo znamená byť svätým a v čom spočíva svätosť. 

Treba si uvedomiť, že svätosť je naším povolaním. To nie je úloha len pre kňazov, rehoľníkov, misionárov alebo starých nevládnych ľudí. Boh nás všetkých povoláva k svätosti. Už na stranách Starého zákona v knihe Levitikus čítame: "Buďte svätí, lebo Ja som svätý". A Ježiš nás všetkých vyzýva: "Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec."  Výzvou k svätosti sú naplnené aj apoštolské listy. Svätý Pavol napríklad hovorí Solúnčanom: "Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie."  

A preto svätosť nie je len pre vyvolených. Je povolaním a povinnosťou každého z nás. Sme povolaní k svätosti z titulu krstu a príslušnosti do Kristovej Cirkvi. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu dáva spôsob, ako máme získať svätosť. Týmto spôsobom sú blahoslavenstvá, ktoré sú tak odlišné od toho, čo nám ponúka svet. Svet hovorí: "Blažení bohatí!" A Ježiš hlása: "Blažení chudobní!" Svet hlása: "Blahoslavení mocní!" A Ježiš: "Blahoslavení tichí!" Logika sveta hovorí: "Šťastní sú tí, čo sa smejú!" A evanjeliová logika: "Tí, čo plačú!" Príroda hovorí: "Blahoslavení presýtení!" A Ježiš hovorí: "Blahoslavení tí, čo sú hladní a smädní!" Svet hovorí: "Blažení silní!" A evanjelium: "Blažení milosrdní!" Tento svet hovorí: "Blahoslavení tí, čo sa tešia!" A Ježiš: "Tí, čo sú čistí a zdržanliví!" Príroda hovorí: "Blahoslavení veľkí dobyvatelia!" A evanjelium: "Blahoslavení mierumilovní!" Svet hovorí: "Blahoslavení tí, čo nažívajú v pokoji!" A Ježiš: "Blahoslavení tí, čo sú prenasledovaní!" 

Logika blahoslavenstiev, to je jediná cesta k svätosti. Tomu nás učia svätí, a to nielen tí svätorečení, ale v mnohých prípadoch aj tí, ktorých hroby navštevujeme. Určite k nim často patria aj naši zosnulí rodičia, starí rodičia, známi. 

Sviatok všetkých svätých je v našej tradícii zastávkou nad hrobmi našich blízkych. Toto zastavenie sa nemôže obmedziť len na položenie kytice a zažatie sviece. Má byť časom modlitby za našich zosnulých, aby aj oni čím skôr vošli do spoločenstva svätých. Ale tiež má byť časom, v ktorom si máme uvedomiť našu pominuteľnosť a život večný, ktorý môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme svätí. Keď budeme stáť nad hrobmi našich blízkych, porozmýšľajme, či náš život je životom podľa blahoslavenstiev, ktoré nám pripomína Ježiš Kristus.

Svätý Maximilián Mária Kolbe hovorí: "Len prítomná chvíľa je v našich rukách! Aká je dôležitá prítomná chvíľa! Aké je dôležité pamätať, že sa máme posväcovať teraz, a nie inokedy! Musíme sa posväcovať každú chvíľu, lebo nevieme, či nám nasledujúca ešte bude patriť." To je odkaz slávnosti všetkých svätých. To je odkaz svätých, ktorých dnes uctievame. To je odkaz tých, nad hrobmi ktorých sa zastavujeme. 

Text: lmb