Hronský Beňadik: Ľudové misie

benadiktminiOd 18. do 25. októbra vo farnosti Hronský Beňadik spolu s filiálkami Psiare a Orovnica sa po 66 rokoch konali ľudové misie, ktoré viedli naši minoritskí bratia Lucián M. Bogucki a Peter Gallik.

Od 18. do 25. októbra vo farnosti Hronský Beňadik spolu s filiálkami Psiare a Orovnica sa po 66 rokoch konali ľudové misie, ktoré viedli naši minoritskí bratia Lucián M. Bogucki a Peter Gallik. Miestnu farnosť spravujú bratia Pallotíni a jej duchovným otcom je P. Adam Walczukiem

 

Misijný program sa podobal bežnému programu, ktorý ma miesto v čase každých farských misií. Jeho súčasťou boli príhovory na tému jednotlivých sviatostí, stavovské katechézy pre ženy a mužov. Stretnutia s mládežou a deťmi. Obnova krstných a manželských sľubov a samozrejme vysluhovania sviatosti zmierenia a pomazania chorých.

 

V misiách pomáhali rodiny a mládež z evanjelizačného tímu z Bratislavy Karlovej Vsi. Laickí spolupracovníci navštívili školu v Hronskom Beňadiku, kde pripravili program pre dva stupne ZŠ a v sobotu sa stretli na spoločnom programe s mládežou v miestnom kultúrnom dome.

 

Misijné účinkovanie bratov minoritov vo farnosti Hronský Beňadik vyvrcholilo posviackou obnovených misijných krížov v každom kostole a záverečným pápežským požehnaním, ktoré sa udeľuje pri takýchto príležitostiach.

 

Text: lmb; foto: archív: OFMConv.