17. november - Sv. Alžbeta Uhorská

alzbeta_miniSv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 buď v Bratislave alebo v Sárospataku (vých. Maďarsko). Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Ešte v detstve ju otec zasnúbil s durínskym grófom Ľudovítom IV., ktorý bol vtedy tiež len dieťaťom. Do svojich štyroch rokov žila sv. Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v roku 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. Alžbeta sa po dovŕšení 14 rokov vydala za Ľudovíta Durínskeho. Mladí manželia sa navzájom podporovali v čnostiach a skutkoch lásky. Spolu mali tri deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu. Všetky tri boli veľmi dobre vychované, prví dvaja boli vzormi kresťanských panovníkov a Gertrúda sa stala opátkou altenburského kláštora, zomrela v chýre svätosti.

 

 

 

alzbeta_uhorska

 

Sv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 buď v Bratislave alebo v Sárospataku (vých. Maďarsko). Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Ešte v detstve ju otec zasnúbil s durínskym grófom Ľudovítom IV., ktorý bol vtedy tiež len dieťaťom. Do svojich štyroch rokov žila sv. Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v roku 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. Alžbeta sa po dovŕšení 14 rokov vydala za Ľudovíta Durínskeho. Mladí manželia sa navzájom podporovali v čnostiach a skutkoch lásky. Spolu mali tri deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu. Všetky tri boli veľmi dobre vychované, prví dvaja boli vzormi kresťanských panovníkov a Gertrúda sa stala opátkou altenburského kláštora, zomrela v chýre svätosti.

Sv. Alžbeta bola oddaná Cirkvi a žila jednoducho. Jej život bol zreteľne poznačený ideálmi sv. Františka Assiského, k čomu prispel aj jej dlhoročný spovedník z františkánskej rehole. V  rokoch 1224-1225 nastalo pre neúrodu obdobie veľkého hladu a biedy. Alžbeta pomáhala, ako vedela. Rozdávala zo zásob svojho hradu, ba pre chorých postavila nemocnicu. Vlastnými rukami slúžila chorým a ošetrovala ich.

V roku 1227 jej muž Ľudovít zomrel na mor, práve keď bol na križiackej výprave. Alžbeta mala iba dvadsať rokov. Nevlastný brat jej muža, Henrich Raspe, násilím uchvátil vládu nad durínskym kniežatstvom, Alžbetu aj s deťmi vyhnal. Po čase sa o tom dozvedela Matilda, sestra zomrelej Alžbetinej matky Gertrúdy, ktorá bola predstavenou kláštora v Kitzingene. Dala ju vyhľadať a priviesť k sebe do kláštora. Sám biskup Egbert potom začal vyjednávať s neľudským tyranom, ktorý vyhnal Alžbetu z domova. Po nejakom čase priviezli do Bambergu mŕtvolu Alžbetinho muža Ľudovíta. Henrichovi sa vtedy pohlo srdce, oľutoval všetko, čo napáchal proti Alžbete a opustil palác aj hrad Wartburg. Vládu odovzdal Alžbete. Tá však zverila výchovu svojich detí do rúk skúsených ľudí – syna dala do výchovy mužom, ktorým zároveň zverila vedenie krajiny, dcéru dala na výchovu na kreuzburský hrad a Gertrúdu do premonštrátskeho kláštora.

Sama odišla z hradu, v meste Marburg nad Lahnom v roku 1229 založila nemocnicu sv. Františka z Assisi. Pri nemocnici si dala zariadiť chudobný byt podľa františkánskej špirituality a tam žila v chudobe a službe chorým. Keď sa o tom dozvedel jej otec Ondrej II., dal po ňu poslať, ona však odmietla so slovami, že žije dobrovoľne v chudobe, nič jej nechýba a je šťastná. Zložila sľub odlúčenosti od sveta a prijala terciársky habit. Posledné roky svojho krátkeho života prežívala v maximálnom odriekaní a chudobe.

 

V roku 1231 vážne ochorela a o štrnásť dní, 17. novembra zomrela. Mala len 24 rokov. Na jej hrobe sa stalo mnoho zázrakov. Za svätú bola vyhlásená už štyri roky po smrti pápežom Gregorom IX. Svätá Alžbeta Uhorská je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých a prenasledovaných a patrí medzi vzory a nebeských ochrancov charitatívnej činnosti. Je tiež patrónkou Svetského františkánskeho rádu. Viaceré rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno a inšpirujú sa jej ideálmi.

Spracovala: jz