Národná kapitula v Šaštíne

 V dňoch 20. – 23. augusta sa v Šaštíne na svojej národnej kapitule zišli bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

V dňoch 20. – 23. augusta sa v Šaštíne na svojej národnej kapitule zišli bratia a sestry Františkánskeho svetského rádu Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

Kapitula sa začala kajúcou pobožnosťou a sv. omšou, ktorou sme si vyprosovali pomoc a múdrosť Ducha Svätého.

Pred zhromaždenými terciármi stála konkrétna výzva – schváliť štatút Františkánskeho svetského rádu na Slovensku. 
Okrem toho sa kapitula zamerala aj na prácu so Svätým Písmom v spoločenstvách na Slovensku, čomu sme sa na prednáškach aj prakticky venovali počas tretieho dňa kapituly. Taktiež sa poukázalo na problémy, súvisiace so zavádzaním tejto praktiky do života a hľadali sa spôsoby riešenia. Verím, že práca tejto kapituly pomôže bratom a sestrám tretieho rádu sv. Františka v ich úsilí priblížiť sa svojmu zakladateľovi životom a láskou k Svätému Písmu.

text a foto: pg