Advent

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

V nedeľu 29. novembra vstupujeme do liturgického obdobia, ktoré sa volá Advent. Je to prvá časť cirkevného roka vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista – Vianocami.

advent_veniec

Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus" príchod a znamená príchod Krista, ktorého túžobne očakávame. Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. decembrom je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

 

Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je Svetlo sveta. Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú aj staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista kráčalo ľudstvo v tmách. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne „Rosu dajte nebesia zhora.."

 

Advent bez Panny Márie si vieme veľmi ťažko predstaviť. Panna Mária zohráva nenahraditeľnú úlohu v historickom advente ako tá, čo dala súhlas, aby sa Ježiš počal v jej lone a umožnila, aby sa predpovede prorokov stali skutočnosťou. Rovnako Panna Mária je hviezdou na liturgickom adventnom nebi. Cirkev nielen sviatkom jej nepoškvrneného počatia, ale i textami adventných piesní, čítaní zo Svätého písma, rok čo rok veriacim pripomína pomoc Panny Márie pripraviť sa na sviatky čo najlepšie. Panna Mária je vzorom, ako prežívať advent. Spolupracovala s Bohom. Odpovedala, ako od nej očakával Boh. Stala sa nám učiteľkou, ako prežívať advent.

 

Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. Život veriacich má byť neustálym očakávaním tohto príchodu. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Adventná doba vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a podnecuje nás, aby sme sa v láske skláňali k ľuďom, ako sa nám s láskou sklonil Pán. Celý Advent má v nás vzbudiť túžbu po obnove svojho života. Kresťan má počas adventu otvoriť svoje srdce, pripraviť ho a dovoliť, aby s v ňom opäť narodila Láska. Nepremárnime šancu, ktorú nám adventný čas ponuka!

Spracovala: jz