4. adventná nedeľa u bratislavských minoritov

 

Štvrtá adventná nedeľa u bratov minoritov v Bratislave Karlovej Vsi bola zvlášť pestrá ako iné nedele v tomto období. Jednotlivé podujatia, ktoré sa konali v našej farnosti nasvedčovali, že blížia sa Vianoce.

 

V sobotu  19. decembra prišli k nám nepočujúce deti z detského domova v Kremnici. Vianočný pobyt v hlavnom meste a v našom kláštore pripravila im pani Dáša Melová spolu s našimi bohoslovcami a mládežou. Deti sa v nedeľu zúčastnili sv. omše a kázeň si  „vypočuli“ v posunkovej reči.

 

Ďalším podujatím bol  vianočný koncert  zboru sv. Ondreja z Vysokej pri Morave, ktorý spojil sily s lamačsko-dúbravským zborom a komorným orchestrom. Koncert  sa uskutočnil v nedeľu 20. decembra v kostole sv. Františka. Na koncerte zaznela vianočná omša od P. G. Zruneka, pod vedením dirigenta Róberta Dinuša .

 

Na túto nedeľu Katolícka jednota Slovenska pripravila medovníkovú akciu. Po sv. omšiach boli predávané medovníky pochádzajúce z dielne našich aktívnych farničiek . Výťažok z tohto predaja, ktorý činil 1 112,95 Eur bol obetovaný pre naše misie v Albánsku. Misiu v Albánsku podporili aj naše deti obetujúc  pri sv. omši v adventnom období ušetrené sladkosti.

 

Text: lmb; foto: lmb, Róbert Gajderus a Michal Tomek