Bratislava: Noc oslavy narodenia Pána

V bratislavskej komunite sme Vianoce prežívali v pokojnom duchu. Vigíliu sme začali modlitbou vešpier v kláštornej kaplnke počas ktorej sa k nám prihovoril gvardián p. Tomáš Lesňák. Potom nasledovala medzinárodná štedrá večera – popri klasických slovenských jedlách sme mali aj poľský „baršč“.  Obdarúvanie darčekmi – symbol vďaky za veľký dar, ktorý nám dal Boh vo svojom Synovi, samozrejme nechýbal ani u nás...

Pol hodiny pred polnocou na námestí sv. Františka nám karloveská mládež priblížila udalosti z Betlehema krátkym vystúpením a spevmi. Polnočnej sv. omši predsedal p. Tomáš Lesňák.

Aj keď pohľad von z okna nesvedčí o Vianociach - chýba snehL - to vôbec neprekáža v opravdivom prežívaní Vianoc. Vianoce sú totiž o niečom úplne inom. Radosť a pokoj, ktoré priniesol Kristus, nech ostáva stále v našich srdciach a On nech nás učí byť darom pre iných.

 

Text a foto: br. Pavol