Pre deti: Omaľovanka - Svätá rodina

svrodina

 MODLITBA ZA RODIČOV:

Bože dobrý, Bože milý,

zachyť šepot mojich slov,

dožič, aby dlho žili,

žehnaj mojich rodičov.

Otec, mama pre nás žijú,

v práci sily tratia.

Keď  nás zbožne vychovajú,

nech sa k tebe vrátia.

Amen

 

 

Stiahni si omaľovanku.