Albánsko: Vianoce

Štedrý večer sa začal spoločnou modlitbou vešpier a po nej nasledovala večera spolu so sestrami Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré pracujú s našimi bratmi vo Fier. Nakoľko pri štedrovečernom stole sedeli Slováci, Poliaci a Taliani, nemohli na ňom chýbať tradične jedlá z jednotlivých oblastí. Z Bratislavy sme doviezli slovenskú kapustnicu a poľský boršč. Sestry Talianky doniesli tradičný koláč panetone a preto, že večera sa konala na albánskom území v jedálničku boli dva druhy byreka – niečo ako pizza.

Prvú polnočnú sv. omšu slúžil otec Jaroslav v Jaru v kaplnke, ktorá sa nachádza v bunkri. Jednoduchosť prostredia doslova pripomínala Betlehem. Veríme, že príde čas, že aj tu Ježiš nájde dôstojný príbytok. Samotnej sv. omši, ktorá sa začala o 21.30 sa zúčastnilo okolo 150 ľudí a to vo veľkej miere mladých. Je pravda, že niektorí z nich, ešte nevedia čo je to posvätnosť miesta a ako sa treba správať na sv. omši. Potrebuje to ešte čas, aby náboženské povedomie presiaklo do mladých ľudských sŕdc.

Po tejto sv. omši sme sa premiestnili do našej „katedrály“ vo Fier. Tak, ako v Jaru, tak aj tu pred sv. omšou mala miesto jasličková pobožnosť. Deti boli skvelé. Vidno, že do jej prípravy či už bratia, ako aj samotné deti investovali veľa času a energie. Vo Fier polnočnej sv. omši predsedal miestny biskup Mons. Hil Kabashi. Po sv. omši sme spievali koledy v rôznych rečiach a vinšom nebolo konca. Albánci vedia sa tešiť – ach ta južná horúca krv.

Samotný vianočný sviatok bol pracovný. Sv. omše vo Fier a v bunkri, tri hodiny prijímania návštev (k sviatkom bratom chodia blahoželať predstavitelia mesta, okresu, iných štátnych úradov, predstavitelia pravoslávnych a moslimov – pekný zvyk), pohreb postihnutého dievčaťa, ktoré zomrelo v noci a tiež spoločné posedenie pri rozprávke o Šrekovi.

Druhý vianočný deň v kostole zhromaždil už len malú skupinku veriacich. Po sv. omši sme mali návštevu  spoločenstva mladých z Uznovej pri Berat. Toto spoločenstvo tvoria postihnutí a zdraví mladí ľudia, ktorí si navzájom pomáhajú. Večer sme boli pozvaní k sestrám sv. Petra z Alkantary v Babici. Naše bratské stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú slúžil otec Irenej a zakončilo dobrou talianskou večerou.

Dnes na sviatok Svätej Rodiny pozdravujeme všetky spriatelené rodiny s našou rehoľou a prajeme hojnosť Božieho požehnania na príhovor Ježiša, Márie a Jozefa.

Text a foto: bratia Tibor a Lucián