Bratislava: Vianočná akadémia v Kamel klube

kamel_miniHlavná myšlienka Vianočnej akadémie, ktorú s deťmi a mládežou Karlovej Vsi pripravila Katka Gajdošová reflektovala vianočnú atmosféru mnohých našich rodín: Rodičia nemali čas, poslali deti sa hrať...

Hlavná myšlienka Vianočnej akadémie, ktorú s deťmi a mládežou Karlovej Vsi pripravila Katka Gajdošová reflektovala vianočnú atmosféru mnohých našich rodín: Rodičia nemali čas, poslali deti sa hrať- zrazu prišli k veľkému domu, kde mnohí starkí trávili starobu. Až oni im dali vysvetlenie, prečo rok-roku máme to slávenie: Ježiš Kristus rodí sa znovu a znovu, aby sme mali radosť a slobodu. Keď sa deti vrátili do svojich domčekov, nemali radosť z vianočných stromčekov, napokon im rodičia sľúbili: tieto Vianoce budú s našimi starkými.

Po hlavnej časti deti predniesli vianočné vinše, zaspievali koledy a zahrali niekoľko skladieb vianočných melódií. Napokon sa predstavili najmladšie talenty z radov divákov.

Text a foto: br. Martin